Regulamin Festiwalu

Regulamin Festiwalu

  REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas IV FESTIWALU LAWENDY NA KUJAWACH w dniu 6.07.2019r., zwany dalej Festiwalem, organizowanym przez Karolinę Grontkowską i inne osoby, zwanych dalej Organizatorami. § 1 1. Każdy...